Konfigurasjon av ruter og brannmurGenerelt om åpning av porter og deling av IP-adresser

For å forklare det enkelt: Når du bruker et program på internett som kobler til noe, kobler man alltid til en IP-adresse. I tillegg til denne IP-adressen, kobler man også til en "port" på denne IP-adressen. Denne porten kan enten være en TCP-port eller en UDP-port, og porten har et nummer fra 1 til 65535.
IP-adressen man kobler til, forteller hvilken maskin man ønsker å koble til, mens porten forteller hvilket program på maskinen man ønsker å koble til. Hvert program som kjører som en server på maskinen, "lytter" til en port på maskinen den kjøres på. WinMX bruker for eksempel som standard TCP port 6699 og UDP port 6257 for innkommende tilkoblinger fra andre brukere på WinMX.
For at andre brukere skal klare å koble til deg, må du passe på at ikke porten(e) blir blokkert. Ting som normalt blokkerer porten er rutere, brannmurer, og i enkelte tilfeller også internettleverandøren.

Brannmur
På grunn av at det ofte kjøres mange uønskede programmer på en maskin, pleier man ofte å ha en brannmur installert. Brannmuren har som oppgave å blokkere andre fra å kunne koble til programmer som kjører på din maskin for å unngå datainnbrudd (ofte kalt hacking).
Dette gjør den ved å blokkere alle portene på datamaskinen. Dette gjør også at man må slippe gjennom portene til ønskede programmer i brannmuren ved å åpne porten(e) programmet bruker. Navn på noen brannmurer er Sygate, ZoneAlarm og Norton Internet Security. Mange antivirusprogrammer har ofte en innebygd brannmur. Windows XP service pack 1 og 2 kommer også med innebygd brannmur.

Ruter
Ruteren har som oppgave å dele internettforbindelse mellom flere PCer. Normalt blir man bare tildelt 1 IP-adresse fra internettleverandøren, mens man trenger flere IPer for å bruke flere maskiner på internett samtidig.
Ruteren mottar da denne ene IP-adressen fra internettleverandøren, og tildeler så egne interne IP-adresser til maskinene på det lokale nettverket (maskinene koblet til ruteren).
Portene i ruteren må konfigureres slik at ruteren vet hvilken maskin på det lokale nettverket den skal videreføre porten til. Som nevnt tidligere, har en IP-adresse 65535 forskjellige porter. Skal man bruke TCP port 6699 til WinMX på PC 1, må man fortelle ruteren at når noen kobler til TCP port 6699, skal denne tilkoblingen videreføres til PC 1.
Rutere er innebygd i de fleste bredbåndsmodemer og trådløse aksesspunkt. Det er heller ikke uvanlig at en internettforbindelse har 2 rutere koblet etter hverandre, for eksempel om man har et modem med innebygd ruter som så er koblet til et trådløst aksesspunkt med enda en ruter. WinMXWorld anbefaler at du bare bruker 1 ruter hvis dette er mulig.
Ofte vil en trådløs ruter ha 1 tilkobling merket WAN for tilkobling til modem. Denne tilkoblingen står ofte for seg selv, mens den har 4 andre tilkoblinger merket LAN for tilkobling til andre PCer. Hvis man kobler modemet innpå 1 av de 4 LAN-tilkoblingene som illustrert på bildet under, vil ikke ruteren i det trådløse aksesspunktet bli brukt. Man bør isåfall slå av DHCP-server i det trådløse aksesspunktet, så det ikke skaper problemer.

©2005-2020 WinMXWorld.com. All rights reserved. Page last updated Mon Mar 12 2007