Denne siden er også tilgjengelig på følgende språk:

Hvordan WinMX-nettverket fungerer,
og hvorfor falske filer skader nettverketLitt om nettverket

WinMX-nettverket er bygget opp av 2 forskjellige typer brukere, Primære (Primary) brukere, og Sekundære (Secondary) brukere.
Primære brukere har som oppgave å holde WinMX-nettverket sammen, og består av tusenvis av brukere med bredbåndstilkobling. Disse brukerene kommuniserer seg imellom over dette nettverket.
Sekundære brukere kobler seg direkte til disse primære brukerene, og har ingen innvirkning på infrastrukturen av nettverket. En typisk primær bruker kan ha 12 sekundære brukere koblet til på en gang, men kan også ha flere.
Her er et bilde som illustrerer hvordan sekundære er koblet til primære brukerePrimære brukere kobles også direkte til hverandre, og utgjør et større nettverk som kan nesten være uendelig stort. En primær er normalt tilkoblet 5 til 8 andre primære brukere.
Som man ser på bildet over, har ikke sekundære brukere noen direkte kontakt med hverandre, istedenfor tar de primære brukerene seg av all kommunikasjon mellom de sekundære. Når man kobles til nettverket som en sekundære bruker, laster man opp en liste over alle filene man har delt til den primære brukeren man kobler til. Den primære brukeren formidler så disse filene videre til andre på nettverket. Dette er for å spare båndbredde for den sekundære brukeren.

Hva er det som gjør at de falske filene skader nettverket?

For å forstå hvorfor de gjør skade, må man forstå hvordan de falske filene kommer seg innpå, og sprer seg på nettverket.De falske filene er rett og slett sekundære brukere fra Plate- og filmbransjen. Disse kobler til primære brukere på samme måte som vanlige sekundære brukere, deretter laster disse opp en liste med falske filer, typisk med filnavn av kjente artister og sanger, men også andre ting. De primære brukerene vil så spre disse falske filene/filnavnene videre på nettverket, og ta opp mye kapasitet i form av båndbredde, mens de falske sekundære brukerene forblir koblet til den primære, og gjør at vanlige sekundære brukere som prøver å koble til, ikke får plass siden en primær normalt bare håndterer 12 sekundærbrukere om gangen. Dette gjør at det kan ta lengre tid å få koblet til nettverket, og gjør at det blir større belastning på Peercache-serverene som blir brukt under oppstarten av WinMX.

Her vises et "Browse" av en falsk sekundær bruker som er lagt ut av plate- og filmbransjen.Som man ser, har dem ikke bare lagt ut rettighetsbeskyttede titler for å prøve å beskytte seg selv, men også andre ting som er ment å være gratis, eller som dem ikke har rettigheter på. Deres hensikt er å ødelegge nettverket, ikke bare å ivareta sine rettigheter. Om man prøver å laste ned noen av de falske filene, vil det ikke fungere, og i noen (sjeldne) tilfeller kan det få WinMX til å krasje.

Hva er problemet med at plate- og filmbransjen prøver å forhindre ulovlig nedlastning?

Som man vet, er ikke WinMX eller WinMX-nettverket i seg selv ulovlig. Nettverket blir mye brukt til å legge ut filer som er gratis, og filer man har laget selv. Men det er slik at spredning av falske filer også går utover de som søker etter lovlige og gratise filer. Søker man for eksempel etter "free" som vist på bildet under, vil man få opp tusenvis av falske filer, der det vil være bortimot umulig å plukke ut de ekte filene.I tillegg til dette, tar det opp store mengder båndbredde å laste inn alle disse falske resultatene, og i mange tilfeller vil dette "oversvømme" internettforbindelsen din om du er primærbruker, så man faller av WinMX-nettverket, og også andre ting man bruker på internett som f.eks MSN. Om du er sekundær bruker, vil dette gå utover den primære brukeren du er koblet til. Andre sekundære brukere som er koblet til den samme primære brukeren som deg, vil også miste forbindelsen til nettverket.
Her ser man en primærbruker som har mistet forbindelsen til nettverket og dens sekundære brukere etter å ha blitt "oversvømt" av falske resultater.Dette vil kunne skje uansett om man søker etter noe som er rettighetsbeskyttet eller ikke.Hva kan man gjøre for å stoppe spredningen av falske filer og ødeleggelsene de forårsaker?

Det er alltid lovlig å bruke WinMX til å dele og laste ned lovlige ting, open-source programmer osv. Det er ingenting som kan forsvare plate- og filmindustrien mot å ødelegge for brukere som søker etter disse filene, og slike angrep mot nettverket er ulovlig i mange land.

Man kan redusere falske filer på nettverket ved å bruke patchen fra WinMX Group som har økt mye i populæritet det siste året pga. evnen til å blokkere og filtrere falske filer fra nettverket.

Jeg bruker PeerGuardian 2 (PG2), så da trenger jeg vel ikke WinMXGroup-patchen?

Til å begynne med kunne man bruke peerguardian til å beskytte nettverket, men plate- og filmbransjen bruker nå også andre metoder som gjør at peerguardian ikke klarer å henge på og oppdatere seg raskt nok til å holde nettverket godt nok beskyttet. Peerguardian vil bare kunne oppdatere seg automatisk hver 24. time, mens WinMXGroup-patchen oppdateres flere ganger for dagen.

WinMXWorld samarbeider tett med WinMXGroup for å raskt og effektivt kunne overvåke og spore falske fildelere etterhvert som de kobler seg til og fra nettverket, og sørger for at brukerene av WinMXGroup-patchen raskt får oppdatert informasjon om hvordan og hvilke falske fildelere som skal blokkeres og filtreres fra nettverket, enkelte ganger så ofte som hvert 5. minutt.

Hva er forskjellen på "Blokkering" og "Filtrering"

Blokkering er når man bruker et program, f.eks en brannmur eller WinMXGroup-patchen til å stoppe de falske fildelerene fra å koble direkte til deg når du er en primær bruker, og dermed vil ikke din WinMX, og din båndbredde bli brukt til å spre falske filer på nettverket.
Filtrering er når man ignorerer trafikk som kommer fra de falske fildelerene på WinMX-nettverket. Når WinMX mottar trafikk som på en eller annen måte kommer fra en falsk fildeler, vil ikke denne bli vist i WinMX, eller videreført til andre brukere på nettverket. Dermed reduseres skadelig trafikk og falske filer på nettverket.

Sannheten er at nesten alle de falske filene blir videreformidlet på nettverket via primære brukere som bruker hosts-filer til å koble til nettverket og ikke bruker peerguardian eller andre programmer til å blokkere falske fildelere. Mange av dem som bruker peerguardian tror de blokkerer falske fildelere, mens sannheten er at de bruker en utdatert blokkeringsliste, eller en blokkeringsliste som ikke fungere med WinMX.
Med WinMXGroup-patchen vil alt bli gjort automatisk, og man trenger ikke å tenke på å holde blokkeringslisten oppdatert. Dessuten vil den filtrere ut skadelige filer og skadelig trafikk, som styrker nettverket og gjør WinMX like brukervennlig og effektivt som det var før. Vi har eksempler på folk som har sagt "Hvilke falske filer?" når man har diskutert rundt det, og det beviser at WinMXGroup-patchen gjør jobben sin!

©2005-2023 WinMXWorld.com. All rights reserved. Page last updated Tue Jul 17 2007