Denne siden er også tilgjengelig på følgende språk:

MXMonitor - Informasjon og oppsettHva er MXMonitor?

MXmonitor er et tilleggsprogram til WinMX som overvåker brukerne som laster ned fra deg, og lar deg sette krav til disse brukerne.
Du har sikkert opplevd at det er brukere som laster ned fra deg uten å dele filer selv (leecher), og at du ønsker å stoppe filoverføringen til disse brukerne, men at det blir tungvindt å gjøre det manuelt. MXmonitor gjør dette automatisk for deg, og du slipper å tenke på å kontrollere at hver enkel bruker deler filer.

MXmonitor fungerer med alle de siste WinMX-versjonene: WinMX 3.31, WinMX 3.53 og WinMX 3.54b4

Nedlastning og installasjon

Norsk versjon av MXMonitor kan lastes ned fra vårt filarkiv (Høyreklikk og velg "Lagre mål som")

Når du har lastet ned MXMonitor, pakker du ut zip-filen i en ny mappe. Du trenger ikke å ha MXMonitor i samme mappe som WinMX, bare alle MXMonitor-filene ligger i samme mappe.

Start MXMonitor ved å åpne filen MXMoni.exeFørste gang MXMonitor startes, blir du spurt om å angi hvor WinMX er installert på datamaskinen. Trykk Bla gjennom... og let deg frem til WinMX-programfilen. (WinMX.exe) C:\Programfiler\WinMX\WinMX.exe er standard plassering
Når dette er gjort, trykker du OK.

Hovedvinduet i MXMonitor vises.

Generell bruk av MXMonitor

Hovedvindu i MXMonitor:Når du starter MXMonitor vil vinduet se slik ut.

Verktøylinjen

På verktøylinjen har man 6 alternativer:Overvåkning - Aktiverer og deaktiverer overvåkningen av WinMX.

Start WinMX - Starter WinMX

Tøm overvåkningslogg - Tømmer overvåkningsloggen i MXMonitor-vinduet (øvre del)

Tøm Whois-logg - Tømmer Whois-loggen i MXMonitor-vinduet (nedre del)

Tøm ignoreringsliste - Tømmer ignoreringslisten i WinMX. Ignoreringslisten kan ofte bli lang, og tar lang tid å tømme manuelt. Denne funksjonen lar deg fjerne alle brukere automatisk. Legg merke til at WinMX kan henge seg litt mens listen tømmes (se nederst på siden under "Kjente problemer med MXMonitor og tips")

Om MXMonitor - Viser informasjon om MXMonitor.

Loggvinduet

Den øvre delen av MXMonitor viser hendelser i WinMX og MXMonitor, som ignorerte brukere, overføringer startet og stoppet, fullført osv.

Den nederste delen viser Whois-resultater av brukere.


Overføringer-vinduet

Klikk Overføringer-fanen for å komme til overføringsvinduetVinduet viser aktive overføringer i WinMX

Den øvre delen viser aktive nedlastninger, mens den nedre delen viser aktive opplastninger.


Oppsett av opplastingsregler

Klikk på fanen Innstillinger for å endre regler for hvordan MXMonitor skal behandle brukere i opplastningkøen:Som en hovedregel for alle innstillinger, er innstillingen bare aktivert når haken er merket av. Når haken ikke er merket, vil ikke innstillingen være aktiv eller gyldig uansett hvordan den er stilt inn:
GenereltKort ned opplastingkø til X brukere - Dette alternativet vil automatisk fjerne brukere fra opplastningskøen når køen blir lengre enn det som er spesifisert i boksen. Når køen blir lang, vil WinMX bruke mer ressurser på maskinen din, og kan få enkelte eldre PCer til å fungere tregere. Bruk isåfall dette alternativet til å begrense størrelsen på køen.

Ignorering

Denne seksjonen lar deg sette opp innstillinger basert på den informasjonen man får fra brukeren når brukeren prøver å laste ned fra deg, uten å hente inn ekstra informasjon om brukeren fra nettverket:Ignorer og fjern brukere med multibytebokstaber i brukernavnet - Fjerner og ignorerer brukere som har multibyte-bokstaver i navnet. Dette alternativet anbefales ikke da det blokkerer brukere med tegn som f.eks. "Æ", "Ø", "Å", "£" fra å laste ned fra deg.

Ignorer og fjern brukere med brukernavn som inneholder - Bruk dette alternativet til å blokkere brukernavn eller deler av brukernavn, som inneholder f.eks. stygge eller diskriminerende ord. Hvert ord skilles med et semikolon: ";"

Ignorer og fjern brukere med disse tilkoblingshastighetene - Bruk dette alternativet til å automatisk fjerne brukere fra opplastningskøen med de hastighetene du angir:
Hastighetene skilles med semikolon ( ; ), og må skrives nøyaktig slik de er skrevet i WinMX, det vil si: "Unknown", "14.4K", "28.8K", "33.6K", "56K", "64K ISDN", "128K ISDN", "Cable", "DSL", "T1", "T3+"

Ignorer og fjern brukere som køer opp på flere filer samtidig - Angir hvor mange filer hver enkelt bruker kan stå i kø på. Om man setter denne til 3, betyr det at hver bruker har lov til å stå i kø på 3 filer omgangen. Hvis brukeren køer opp på flere filer, blir brukeren ignorert og fjernet fra køen.

Whois

Denne seksjonen lar deg sette opp innstillinger basert på den informasjonen man får ved å hente informasjon om brukeren fra nettverket (Whois)Hent brukerinformasjon automatisk - Dette alternativet må være merket for at funksjonene i Whois-fanen skal fungere. Alternativet gjør at MXMonitor automatisk henter brukerinformasjon om brukeren fra nettverket (Whois)

Tidsavbrudd for henting av brukerinformasjon - Angir hvor lenge MXMonitor skal vente på svar fra nettverket ved innhenting av brukerinformasjon (Whois). Når tiden går ut, blir brukeren stoppet.

Ignorer bruker ved tidsavbrudd - I tillegg til at brukeren blir stoppet i alternativet over, blir brukeren også ignorert.

Ignorer og fjern ved antall delte filer - Lar deg sette et minimums- og maksimumskrav til hvor mange filer brukeren må dele for å kunne laste ned fra deg:
Minimum - Det minste antallet filer brukeren må dele for å kunne laste ned fra deg.
Maksimum - Det høyeste antallet filer brukeren kan dele for å laste ned fra deg.

Ignorer og fjern brukere med opplastingsstatus - Lar deg automatisk fjerne brukere som har mindre eller mer aktive opplastningsslots enn det du spesifiserer.
Med aktive slots menes slots som er i bruk hos brukeren, med andre ord hvor mange brukere som laster ned fra den brukeren som laster ned fra deg.

Med unntak av følgende hastigheter - Lar brukere med de hastighetene du spesifiserer unngå reglene om opplastingsslots.
Hastighetene skilles med semikolon ( ; ), og må skrives nøyaktig slik de er skrevet i WinMX, det vil si: "Unknown", "14.4K", "28.8K", "33.6K", "56K", "64K ISDN", "128K ISDN", "Cable", "DSL", "T1", "T3+"

Auto-opplastning

Denne seksjonen lar deg sette innstillinger for brukere som har høyere prioritet enn andre, som f.eks. brukere ved byttehandel eller venner.Begrens antall samtidige opplastninger - Angir hvor mange aktive opplastingsslots man tillater. MXMonitor vil ikke automatisk starte filer dersom det overstiger dette tallet. Man bør sette denne høyere enn maks. opplastingsslots i WinMX, ellers vil innstillingene i denne seksjonen ha liten effekt.
Per bruker - Angir hvor mange slots hver bruker kan få.

Automatisk start filer med prefiks - Starter filer som begynner på det man spesifiserer. Skilles med semikolon ( ; ).

Automatisk start filer av filtype - Starter automatisk alle filer av filtypene man spesifiserer. Dette kan f.eks være "mp3", "jpg", "avi", "wma" etc. Skilles med semikolon ( ; ).

Automatisk start filer med filstørrelse - Starter automatisk filer som er mindre enn det man spesifiserer. Anbefales dersom man deler mange store filer, så brukere ikke trenger å vente lenge på å få små filer.

Automatisk start brukere med brukernavn som inneholder - Starter automatisk brukere med brukernavn som inneholder det man spesifiserer. Kan f.eks. være brukernavnet til en venn, eller symbolet til et chatrom du er medlem av. ( ; ).

Automatisk start bruker ved bytting - Dersom du laster ned fra noen, og denne brukeren også prøver å laste ned fra deg, vil MXMonitor automatisk starte denne brukeren. (Trade)

Bare mens du laster ned fra bruker - MXMonitor vil bare starte brukeren i opplastingskøen dersom filen du prøver å laste ned er startet.
mens du laster ned og står i kø - MXMonitor vil starte brukeren i opplastingskøen også mens filen du prøver å laste ned står i kø.

Start 1 fil per 1 fil som lastes ned - For hver nedlastning, vil MXMonitor starte 1 opplastning til samme bruker. Det betyr at dersom brukeren prøver å laste ned 2 eller flere filer fra deg, og du laster ned 1 fil fra brukeren, blir de andre opplastningene stående i kø.
Start ubegrenset antall filer mens du laster ned - Om du laster ned 1 fil fra brukeren, og brukeren står i kø på 2 eller flere filer, vil alle filene startes. Merk at dette ikke overstyrer innstillingene for hvor mange filer hver enkelt bruker kan laste ned.

Stopp opplastning hvis ikke nedlastning starter innen X sekunder - Hvis du står i kø på å laste ned en fil, og MXMonitor har startet en opplastning til samme bruker, vil MXMonitor avbryte opplastningen hvis ikke nedlastningen har startet innen tiden du spesifiserer.
og ignorer bruker - I tillegg til å avbryte opplastningen som i alternativet over, blir brukeren også ignorert

Stopp opplastning hvis nedlastning blir avbrutt i byttehandel (Trade) - Hvis nedlastningen din blir avbrutt i byttehandel, blir også opplastningen til samme bruker avbrutt.

Stopp nedlastning ved nedlastningshastighet utenfor - Lar deg velge en minstegrense og en maksimalgrense for hvor fort en fil må laste ned for å ikke bli avbrutt. Ved multisource-overføring gjelder den totale hastigheten på nedlastningen, ikke hastigheten fra hver enkelt bruker.

Stopp opplastning ved opplastningshastighet utenfor - Lar deg velge en minstegrense og en maksimalgrense for hvor fort en fil må laste opp for å ikke bli avbrutt. Legg merke til at dette gjelder hastigheten for hvor fort brukeren laster ned filen totalt, ikke hastigheten fra deg. Minstegrensen brukes for å unngå at brukere med for treg hastighet sperrer opplastingsslotsene. Maksimalgrensen brukes til å stoppe raske filoverføringer (total hastighet), og prioritere andre overføringer.


Lyder

Denne seksjonen lar deg stille inn MXMonitor til å avgi lyd ved forskjellige hendelser i WinMX eller MXMonitor.Lydfilene som spilles av må være .wav-filer.

For å legge til en lyd, merk av haken for å aktivere lyden og skriv inn filbane til lydfilen, eller trykk "Bla gjennom" for å lete deg frem til filen.

MXMonitor forklarer allerede godt nok hva hver enkel lyd gjør, så det er ingen videre forklaring på hver enkelt lyd i denne guiden.

Logg

Lar deg velge hva MXMonitor skal logge til filer eller vise i hendelsesloggen i MXMonitor-vinduet


Oppsett av MXMonitor-programmet

For å velge hvordan MXMonitor skal fungere sammen med WinMX, gå til Innstillinger-menyen, deretter Oppsett...Man vil da få opp et vindu med forskjellige alternativer:Start overvåkning når MXMonitor startes - Når MXMonitor starter, vil overvåkningsfunksjonen være automatisk aktivert.

Start WinMX når MXMonitor åpnes - Når MXMonitor startes, startes også WinMX. Man kan f.eks. lage en snarvei til MXMonitor på skrivebordet, og bruke denne til å både starte WinMX og MXMonitor samtidig.

Avslutt MXMonitor når WinMX avsluttes - Avslutter MXMonitor når WinMX avsluttes. Fungerer bare hvis overvåkningen er aktivert i MXMonitor mens WinMX avsluttes.

Skjul MXMonitor i tray når vindu minimeres - Skjuler MXMonitor i tray når MXMonitor-vinduet minimeres, istedenfor å legge det ned på oppgavelinjen. For å gjenopprette vinduet, dobbelklikk MXMonitorikonet i trayet.Oppdateringshastighet - Bestemmer hvor ofte MXMonitor oppdaterer statusen til opplastingskøen i WinMX. Hvis MXMonitor bruker mye ressurser, særlig på eldre maskiner, kan man øke tiden mellom hver oppdatering. (fra 1-5 sekunder)


Maks. antall linjer i loggfiler - Begrenser hver loggfil til å bare inneholde et visst antall linjer. De siste hendelsene blir lagret i loggen, mens de eldste forsvinner.

Mappe til loggfiler - Angir hvor loggfilene skal lagres. Velg Bla gjennom... for å lete deg frem til en passende mappe. Om linjen står tom, vil det opprettes en mappe med navnet "Log" i MXMonitor-mappen der loggfilene lagres.Kjente problemer med MXMonitor, og tips

- Man vil ofte oppdage at WinMX-vinduet forskyver seg eller hopper mens MXMonitor er aktivert. Dette er fordi MXMonitor automatisk henter informasjon om brukere som prøver å laste ned fra deg. Det vil da komme opp en boks på toppen av WinMX, som vil forskyve resten av innholdet i vinduet som vist på tegningen under:Et triks for å få WinMX-vinduet til å holde seg i ro, er å f.eks gjøre et Whois på en annen bruker, og la Whois-vinduet være åpent i bakgrunnen mens du bruker WinMX.
På denne måten, vil WinMX-vinduet stå stille mens MXMonitor henter brukerinformasjon.


- Om man har oppe flere WinMX om gangen, vil WinMX eller MXMonitor ofte krasje når man aktiverer overvåkningen. MXMonitor kan bare kjøre mens 1 WinMX er oppe.
Om man likevel har behov for å kjøre flere WinMX og MXMonitor på samme maskin, kan man sette opp flere brukerkontoer i windows, og kjøre 1 WinMX per brukerkonto.

- Av og til ender brukere opp på ignoreringslisten ved uhell. Man må da fjerne brukeren fra ignoreringslisten manuelt. Sjekk alltid dette hvis filoverføringer ikke virker!

- Ved bruk av Tøm ignoreringsliste-knappen, er det vanlig at WinMX eller MXMonitor ofte henger en liten stund, bortimot 30 sekunder, særlig hvis ignoreringslisten er lang. Normalt er det bare litt tålmodighet som skal til. :)

©2005-2024 WinMXWorld.com. All rights reserved. Page last updated Sun Jul 15 2007